Komunikaty


Rekrutacja

zapraszamy kandydatów do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2021/2022

szczegółowe informacje - pobierz lub przejdź do zakładki REKRUTACJA


Wracamy do szkoły - zmiany w organizacji pracy

od 18 stycznia 2021
Nauczanie stacjonarne będzie się odbywać w reżimie sanitarnym - zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS


1. Uczniowie klas I-III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia realizują wszystkie zajęcia stacjonarnie.
Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III OSM I st., - świetlica czynna będzie w godz. 7.30- 16.45.
Prosimy rodziców o minimalizowanie czasu przebywania dzieci na świetlicy.
Planowana jest możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

2. Wszyscy pozostali uczniowie realizują zajęcia w formie zdalnej. Dotyczy to:

 • Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia - klasy IV-VIII
 • Szkoły Muzycznej I stopnia,
 • Szkoły Muzycznej II stopnia.

3. Dopuszcza się możliwość organizacji indywidualnych (lub w małych grupach) konsultacji z nauczycielami danego przedmiotu
w siedzibie szkoły, w zakresie:

 • przygotowania do egzaminu ósmoklasisty,
 • przygotowania do egzaminu dyplomowego z przedmiotów artystycznych,
 • przedmiotu głównego i kształcenia słuchu - rytmiki w klasach I-III SM I st,
 • przedmiotu głównego w pozostałych klasach,
 • zajęć z akompaniatorem,
 • w innych przypadkach, w tym brak instrumentu w domu lub gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny.

  Konsultacje w siedzibie szkoły mogą odbywać wyłącznie za zgodą Rodziców uczniów. Zgoda Rodziców powinna być przesłana do Nauczyciela w dzienniku Librus przed rozpoczęciem konsultacji.
  Rekomendowany harmonogram konsultacji - jeden raz w tygodniu (druga lekcja w tygodniu w formie zdalnej).

4. Dopuszcza się możliwość ćwiczenia uczniów w szkole (za zgodą Rodziców i Dyrektora Szkoły).


O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji w dzienniku Librus.

Lekcje online prowadzone są w aplikacji Teams. Zasady zajęć online.

Obowiązek zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych obowiązuje wszystkie osoby przebywające w szkole.


aktualizacja treści - 14.01.2021

Z dumą informujemy, że nasza uczennica Zuzanna Granek otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych".


Zuzanna Granek uczy się w SM II stopnia, w klasie gitary p. Marka Tubisa.

______

Natomiast Szymon Zawadzki z klasy akordeonu SM II st. prof. Zbigniewa Ignaczewskiego otrzymał Stypendium w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych".
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

Koncert uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia odbył się 30 listopada 2020 r. w sali kameralnej Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, z transmisją na żywo:


Wielkie gratulacje dla młodych artystów i pianistów akompaniatorów oraz nauczycieli, którzy na co dzień wspierają naszych uczniów.

Składamy również podziękowania kierownictwu oraz pracownikom uczelni za możliwość koncertowania w Akademii Muzycznej w Łodzi.

transmisja koncertu oraz program:
https://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/listopad-2020/155174-wieczor-muzyczny-koncert-uczniow-i-pedagogow-zsm-im-stanislawa-moniuszki-w-lodziProcedura zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w siedzibie szkoły, organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/2021


Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę Rodziców uczniów o ograniczenie osobistej obecności w budynku szkoły do niezbędnego minimum.
W sprawach konsultacji, spraw administracyjnych, organizacyjnych itp. prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy:

sekretariat: szkola@muzyczna.lodz.pl, tel. 42 611-01-72, 797-874-338 (w godz. 9.00-16.00)

dyrektor: m.bosek@muzyczna.lodz.pl, tel. 797 873 165

kierownik gospodarczy: administracja@muzyczna.lodz.pl

magazyn: magazyn@muzyczna.lodz.pl

biblioteka: b.czurko@muzyczna.lodz.pl


Nagranie - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020
należy kliknąć w link (lub skopiować go do przeglądarki internetowej):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZhMDY3M2MtZDM5YS00ODBiLWE4Y2QtMDkwYjFmOWRlZTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0d2cd99-1994-4dc1-87fd-bd710c320aa8%22%2c%22Oid%22%3a%22e89357d9-f426-4dc0-ab29-6a58efe44e55%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w wykonaniu uczniów ZSM w Łodzi

Teatr Wielki, 16-17 listopada 2019 roku

we współpracy z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, OSB im. F. Parnella w Łodzi, ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi

dyrygował Grzegorz Wierus, reżyseria Małgorzata Flegel

autor zdjęcia: Paweł Augustyniak

Gratulacje dla wszystkich wykonawców i realizatorów tego wyjątkowego, wzruszającego koncertu!

Aktualności

Sukcesy uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wzięli udział w szeregu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych

zdobyli 90 nagród i wyróżnień:

19 na konkursach międzynarodowych

43 na ogólnopolskich

28 na regionalnych


Wśród osiągnięć również nagrody
i wyróżnienia na konkursach matematycznych i języka angielskiego

8 nagród uczniów OSM I st.

2019/2020

Stypendium w ramach programu Mia100 Zdolnych
Nikodem Drużyński, V OSM I st.

Szymon Zawadzki, VIII OSM I st.uczniowie klasy akordeonu Zbigniewa IgnaczewskiegoStypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Michał Niciński (SM II st., kl. VI) klasa organów Grażyny Fajkowskiej

Jakub Sofiński (SM II st., kl. VI) klasa akordeonu prof. Zbigniewa Ignaczewskiego

Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Zuzanna Granek (SM II st., kl. IV klasa gitary Marka Tubisa

72 latA tradycji

Kształcenia muzycznego

Kalendarium

Data
Tytuł
Godzina
Sala
Uwagi
2019-04-02
Salon muzyczny
18.00
Sala koncertowa Filharmonia Łódzka
koncert wyróżnionych uczniów SM II st. soliści, zespoly
2019-05-20
Święto smyczkowe
17.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. 1 Maja
koncert wyróżnionych uczniów klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, i kontrabasu SM I i II st.
2018-06-11
Koncert jazzowy
19.00
Klub Wytwórnia
uczniowie specjalności wokalnych i instrumentalnych sekcji jazzu
2019-06-08
Koncert dyplomantów
18.00
Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia SM II st., Koncert wyróżnionych absolwentów, soliści, orkiestra symfoniczna, chór mieszany