Komunikaty

Zmiany w organizacji pracy szkoły

W dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. szkołę obejmą nowe zasady przeciwdziałania Covid-19:

  • klasy I - III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia wszystkie zajęcia realizują w szkole,
  • klasy IV - VIII Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia wszystkie zajęcia realizują zdalnie,
  • Szkoła Muzyczna I i II stopnia wszystkie zajęcia realizuje zdalnie.

Planowane na 26.10 2020 przesłuchanie klasy perkusji oraz na 30.11.2020 Koncert "Fortepian w Pałacu" zostają odwołane.

O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji w dzienniku Librus.

Lekcje online prowadzone są w aplikacji Teams. Zasady zajęć online.


Obowiązek zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych obowiązuje wszystkie osoby przebywające w szkole, w tym również najmłodszych uczniów.

Małgorzata Bosek

aktualizacja treści - 24.10.2020Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo Nauczyciele i Pracownicy Administracji i Obsługi

W Dniu Edukacji Narodowej składam Państwu gorące podziękowania za zaangażowanie w pracy na rzecz uczniów naszej szkoły,
za wszystkie
osiągnięcia dydaktyczne i wszelkie działania artystyczne. Życzę aby praca Nauczyciela oraz praca w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi sprawiała Wam wiele satysfakcji.
Bądźcie zdrowi i spełniajcie swoje marzenia w życiu zawodowym i osobistym
.


z wyrazami szacunku,

Małgorzata Bosek

aktualizacja treści: 13.10.2020


Zebranie Rodziców ZSM w Łodzi odbędzie się w dniach 8-18 października 2020.
szczegóły w zakładce "Dla Rodziców"


Procedura zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w siedzibie szkoły, organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/2021


Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę Rodziców uczniów o ograniczenie osobistej obecności w budynku szkoły do niezbędnego minimum.
W sprawach konsultacji, spraw administracyjnych, organizacyjnych itp. prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy:

sekretariat: szkola@muzyczna.lodz.pl, tel. 42 611-01-72, 797-874-338 (w godz. 9.00-16.00)

dyrektor: m.bosek@muzyczna.lodz.pl, tel. 797 873 165

kierownik gospodarczy: administracja@muzyczna.lodz.pl

magazyn: magazyn@muzyczna.lodz.pl

biblioteka: b.czurko@muzyczna.lodz.pl


Małgorzata BosekNagranie - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020
należy kliknąć w link (lub skopiować go do przeglądarki internetowej):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZhMDY3M2MtZDM5YS00ODBiLWE4Y2QtMDkwYjFmOWRlZTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0d2cd99-1994-4dc1-87fd-bd710c320aa8%22%2c%22Oid%22%3a%22e89357d9-f426-4dc0-ab29-6a58efe44e55%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w wykonaniu uczniów ZSM w Łodzi

Teatr Wielki, 16-17 listopada 2019 roku

we współpracy z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, OSB im. F. Parnella w Łodzi, ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi

dyrygował Grzegorz Wierus, reżyseria Małgorzata Flegel

autor zdjęcia: Paweł Augustyniak

Gratulacje dla wszystkich wykonawców i realizatorów tego wyjątkowego, wzruszającego koncertu!

Aktualności

Sukcesy uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wzięli udział w szeregu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych

zdobyli 90 nagród i wyróżnień:

19 na konkursach międzynarodowych

43 na ogólnopolskich

28 na regionalnych


Wśród osiągnięć również nagrody
i wyróżnienia na konkursach matematycznych i języka angielskiego

8 nagród uczniów OSM I st.

2019/2020

Stypendium w ramach programu Mia100 Zdolnych
Nikodem Drużyński, V OSM I st.

Szymon Zawadzki, VIII OSM I st.uczniowie klasy akordeonu Zbigniewa IgnaczewskiegoStypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Michał Niciński (SM II st., kl. VI) klasa organów Grażyny Fajkowskiej

Jakub Sofiński (SM II st., kl. VI) klasa akordeonu prof. Zbigniewa Ignaczewskiego

Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Zuzanna Granek (SM II st., kl. IV klasa gitary Marka Tubisa

72 latA tradycji

Kształcenia muzycznego

Kalendarium

Data
Tytuł
Godzina
Sala
Uwagi
2019-04-02
Salon muzyczny
18.00
Sala koncertowa Filharmonia Łódzka
koncert wyróżnionych uczniów SM II st. soliści, zespoly
2019-05-20
Święto smyczkowe
17.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. 1 Maja
koncert wyróżnionych uczniów klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, i kontrabasu SM I i II st.
2018-06-11
Koncert jazzowy
19.00
Klub Wytwórnia
uczniowie specjalności wokalnych i instrumentalnych sekcji jazzu
2019-06-08
Koncert dyplomantów
18.00
Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia SM II st., Koncert wyróżnionych absolwentów, soliści, orkiestra symfoniczna, chór mieszany