Zdalne nauczanie


Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws. organizacji zadań w czasie czasowego funkcjonowania szkoły


Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

jesteśmy w trakcie przygotowywania procesu nauczania zdalnego przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych i zajęć indywidualnych. Dla każdego ucznia i nauczyciela zostało przygotowane konto dla zalogowania się w aplikacji na platformie Microsoft.

Zachęcamy o pobrania aplikacji Microsoft Teams (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app).

Loginy i hasła:

Login to: imię.nazwisko@zsm.org.pl BEZ POLSKICH ZNAKÓW

Hasło dla uczniów: !ZSM + login Librusowy --> uczniowie mają login złożony z 7 cyfr i małej litery "u" na końcu, zatem

przykładowe hasło to: !ZSM1234567u

Hasło dla nauczycieli: !ZsM + login Librusowy --> przykładowe hasło: !ZsM1234567

Wielkość liter ma znaczenie.

Osoby z nazwiskiem dwuczłonowym mogą zalogować się do aplikacji Teams wpisując tylko pierwszy człon nazwiska.

"Zapomniane" loginy Librus są do uzyskania w bezpośrednim kontakcie: p. zapart@muzyczna.lodz.pl


Poniżej znajdują się linki do instruktażowych filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=nMrTxCMwN-8

https://www.youtube.com/watch?v=5GmCMiirDD8

https://www.youtube.com/watch?v=7O0abvS0XlM


Więcej informacji wkrótce.