Szanowni Państwo, Rodzice,

Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi prowadzi fundusz wpierający nasze działania artystyczne. Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty środków finansowych, darowizny rzeczowe i Państwa osobiste zaangażowanie w organizacji zadań na rzecz naszych uczniów. Państwa pomoc wspiera organizację koncertów, odbudowę instrumentarium i wyposażenia czy zakupy pomocy dydaktycznych. Pole tych działań jest bardzo szerokie, a Państwa życzliwość znacząco wzmacnia jakość organizacyjną działań artystycznych szkoły.

Zwracamy się do Państwa z prośbą kontynuację przekazywania środków dla uczniów ZSM w Łodzi. Prosimy o wpłaty na:

Fundusz Rady Rodziców:

Numer konta: 71 1020 3352 0000 1102 0009 9929

Tytuł wpłaty: darowizna na Radę Rodziców, np. Jan Kowalski- klasa Ia SM I st.

oraz

darowizny na fundusz instrumentalny – dotyczy uczniów korzystających z instrumentarium ZSM.

Fundusz instrumentalny:

Numer konta: 24 1010 1371 0018 5013 9134 0000

Tytuł wpłaty: darowizna na fundusz instrumentalny, np. Jan Kowalski- klasa Ia SM I st.


Regulamin Rady Rodziców


Ważne terminy:

12 października 2017 - Zebranie Rodziców

22 listopada 2017 - Konsultacje

13 stycznia 2018 - Termin wystawienia ocen śródrocznych

17 stycznia 2018 - Zebrania klasowe i konsultacje

21 marca 2018 - Konsultacje

9 maja 2018 - Konsultacje

10 -11 maja 2018 - Konsultacje z nauczycielami teorii SM I i II st.

9 czerwca 2018 - Termin wystawienia ocen rocznych

13 czerwca 2018 - zebrania klasowe i konsultacje


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:


30 października 2017 - poniedziałek


31 października 2017 - wtorek


30 kwietnia 2018 - poniedziałek


2 maja 2018 - środa


4 maja 2018 - piątek


1 czerwca 2018 – piątek (po Bożym Ciele)