Szanowni Państwo, Rodzice,

Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi prowadzi fundusz wpierający nasze działania artystyczne. Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty środków finansowych, darowizny rzeczowe i Państwa osobiste zaangażowanie w organizacji zadań na rzecz naszych uczniów. Państwa pomoc wspiera organizację koncertów, odbudowę instrumentarium i wyposażenia czy zakupy pomocy dydaktycznych. Pole tych działań jest bardzo szerokie, a Państwa życzliwość znacząco wzmacnia jakość organizacyjną działań artystycznych szkoły.

Zwracamy się do Państwa z prośbą kontynuację przekazywania środków dla uczniów ZSM w Łodzi. Prosimy o wpłaty na:

Fundusz Rady Rodziców:

Numer konta: 71 1020 3352 0000 1102 0009 9929

Tytuł wpłaty: darowizna na Radę Rodziców, np. Jan Kowalski- klasa Ia SM I st.

oraz

darowizny na fundusz instrumentalny – dotyczy uczniów korzystających z instrumentarium ZSM.

Fundusz instrumentalny:

Numer konta: 24 1010 1371 0018 5013 9134 0000

Tytuł wpłaty: darowizna na fundusz instrumentalny, np. Jan Kowalski- klasa Ia SM I st.


Regulamin Rady Rodziców


Ważne terminy:

26 września 2018 - Ogólne zebranie Rodziców ZSM w Łodzi

11 października 2018 - Zebrania Rady Rodziców ZSM w Łodzi

11 października 2018 - Zebrania Rady Szkoły ZSM w Łodzi

19 listopada 2018 - informacje o "zagrożeniach" w klasyfikacji śródrocznej

12 stycznia 2019 - Termin oceniania śródrocznego

17 stycznia 2018 - Zebrania klasowe i konsultacje

28 stycznia 2018 - II semestr 2018/2019

16 marca 2019 - informacje o "zagrożeniach" w klasyfikacji uczniów klas dyplomowych SM II st.

27 marca 2019 - termin oceniania klas dyplomowych SM II st.

30 marca 2019 - zakończenie nauki w klasach dyplomowych SM II st.

30 marca 2019 - Konsultacje w OSM I st.

5 maja 2019 - ocena klasyfikacyjna prognozowana

9 maja 2018 - Konsultacje

10 -11 maja 2018 - Konsultacje z nauczycielami teorii SM I i II st.

8 czerwca 2019 - Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca 2018 - zebrania klasowe i konsultacje


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:


OSM I st.

1.

2 listopada 2018 – piątek

2.

15 kwietnia 2019 - poniedziałek

3.

16 kwietnia 2019 – wtorek

4.

17 kwietnia 2019 – środa

5.

30 kwietnia 2019 – wtorek

6.

2 maja 2019 – czwartek

SM I st. i SM II st.

1. 2 listopada 2018 – piątek

2. 3 listopada 2018 – sobota

3. 29 kwietnia 2019 - poniedziałek

4. 30 kwietnia 2019 – wtorek

5. 2 maja 2019 – czwartek

6. 4 maja 2019 – sobota


)