Deklaracja dostępności

Zespół szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzyczna.lodz.pl

materiał w przygotowaniu