Dokumenty ZSM w Łodzi - wybór


Statut - 2020


Regulamin organizacyjny ZSM

Struktura organizacyjna ZSM


Szkolny zestaw podręczników 2019-2020


Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019


Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej


2020_Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wkrótce


2020_Regulamin oceny pracy naucyzcielaDodatkowe dni wolne od zajęć

OSM

1.

31 października 2019 – czwartek

2.

21 kwietnia 2020 – wtorek

3.

22 kwietnia 2020 – środa

4.

23 kwietnia 2020 – czwartek

5.

21 maja 2020 – czwartek

6.

12 czerwca 2020 – piątek

SM I oraz SM II

1.

31 października 2019 – czwartek

2.

2 listopada 2019 – sobota

3.

14 marca 2020 – sobota

4.

2 maja 2020 – sobota

5.

12 czerwca 2020 – piątek

6.

13 czerwca 2020 – sobota