Dokumenty ZSM w Łodzi - wybór


Statut - 2019


Regulamin organizacyjny ZSM

Struktura organizacyjna ZSM


Szkolny zestaw podręczników 2019-2020


Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019


Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej


Dodatkowe dni wolne od zajęć

OSM

1.

2 listopada 2018 – piątek

2.

15 kwietnia 2019 - poniedziałek

3.

16 kwietnia 2019 – wtorek

4.

17 kwietnia 2019 – środa

5.

30 kwietnia 2019 – wtorek

6.

2 maja 2019 – czwartek

SM I i SM II

1.

2 listopada 2018 – piątek

2.

3 listopada 2018 – sobota

3.

29 kwietnia 2019 - poniedziałek

4.

30 kwietnia 2019 – wtorek

5.

2 maja 2019 – czwartek

6.

4 maja 2019 – sobota