2018
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi zrealizuje w roku 2018 zadanie finansowane w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - remont siedziby szkoły.
2017
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi zrealizował w latach 2016-2017 zadanie finansowane w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - remont siedziby szkoły.


W okresie wakacji 2017 wyremontowano drugie piętro siedziby szkoły, budynku z lat 60 – tych, w którym aktualny gruntowny remont jest pierwszym od czasu oddania budynku w użytkowanie i pierwszym dostosowującym go
do specyfiki szkoły artystycznej (ZSM zajmuje budynek od 2000 roku).

W zakresie bieżących prac remontowych o wartości 757 164,43 na powierzchni 800 m2, realizowane są:

 1. Wykonanie wyburzeń i przemurowań ścian zgodnie z rysunkami architektury.
 2. Wykonanie tynków na nowomurowanych ścianach i zamknięciach otworów.
 3. Wymiana tynków na pozostałych ścianach
 4. Wymiana posadzek w salach i na korytarzu II piętra wraz usunięciem starych i wykonaniem nowych warstw posadzkowych.
 5. Wymiana drzwi do pomieszczeń wraz z wymianą nadproży.
 6. Wykonanie ścian przeszklonych wydzielających przestrzeń II piętra od klatek schodowych.
 7. Wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych w korytarzu i salach.
 8. Malowanie wszystkich ścian i sufitów kondygnacji II piętra.
 9. Malowanie ścian klatek schodowych oraz biegów schodowych.
 10. Montaż nowego okablowania HDMI w salach lekcyjnych dla potrzeb instalacji rzutników
  oraz ewentualnych tablic multimedialnych.
 11. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej hydrantowej (P-POŻ) w przestrzeni II piętra.
 12. Wykonanie instalacji klimatyzacji jednej z sal lekcyjnych.
 13. Remont toalety uczniowskiej na parterze (w tym, m.in.: wyburzenie i przemurowanie ścian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana płytek ceramicznych, wymiana drzwi).

W wakacje 2016 r. wykonano prace remontowe o wartości 350 000,00, w tym:

1. Remont toalet uczniowskich na I i II piętrze (w tym, m.in.: wyburzenie i przemurowanie ścian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana płytek ceramicznych, wymiana drzwi),
2. Wymiana instalacji elektrycznej,
3. Montaż oświetlenie ledowego.


Łączna wartość zadania 1 107 164,43 zł.

Foto: ZSM Łódź

galeria zdjęć

2016 - Remont II piętra siedziby szkoły

Zespól Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi realizuje w latach 2016 – 2017 zadanie pn. „Remont budynku – siedziby ZSM w Łodzi” Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków MKiDN

Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania wnioskodawcy poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego do rozwijania umiejętności uzdolnionej części lokalnego społeczeństwa.

Osiągnięcie postawionego celu będzie możliwe dzięki wykonaniu następujących robót związanych z remontem ostatniej kondygnacji budynku oraz zespołu 3 sanitariatów:

 1. roboty budowlane (dostosowanie akustyczne pomieszczeń dydaktycznych);
 2. roboty budowlane (przebudowa pomieszczeń sanitariatów);
 3. roboty budowlane (przebudowa ciągów komunikacyjnych pionowych
  i poziomych);
 4. roboty instalacyjne elektryczne wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej;
 5. roboty instalacyjne elektryczne teletechniczne (okablowanie, gniazda);
 6. roboty instalacyjne sanitarne (wodkan, p.poż., wentylacja).

W pierwszym roku realizacji zostało wykonano:

 1. Roboty instalacyjne elektryczne – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej (okablowanie, wyłączniki i oprawy, wymiana i rozbudowa instalacji komputerowej, sygnalizacji pożaru, włamania).
 2. Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów na I i II piętrze.

Nad całością robót był prowadzony nadzór inwestorski i autorski.