2-3 marca 2018

VI Ogólnopolski Konkurs Harmoniczny im. Franciszka Wesołowskiego

konkurs rekomendowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

_______________________________________________________________________________________________________________

Organizatorem konkursu, przy wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jest Zespół Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

Zachęcamy uczniów szkół muzycznych II stopnia i ich pedagogów do udziału w jednej lub dwóch kategoriach konkursowych:

  • koncertowej - opartej na przygotowaniu pracy zgodnej z załażeniami zawartymi w załączniku do regulaminu
    i przesłanej do 15 stycznia 2018 na adres szkoły. Wyróżnione prace zostaną wykonane na koncercie
    w dniu 3 marca 2018,
  • konkursowej - realizowanej w dniach 2-3 marca 2018.


Regulamin - do pobrania

Załącznik do regulaminu - do pobrania

Soprany - do pobrania

Jury - plik w przygotowaniu

Karta zgłoszenia wersja edytowalna

Karta zgłoszenia pdf