2-3 marca 2018

VI Ogólnopolski Konkurs Harmoniczny im. Franciszka Wesołowskiego

konkurs rekomendowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto ZSM w Łodzi - na zdjęciu laureaci konkursu, nauczyciele i Jurorzy