14 kwietnia 2018

XVI Ogólnopolski Konkurs Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. Grażyny Bacewicz

konkurs rekomendowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.


Zachęcamy pedagogów i uczniów do udziału w konkursie, zapraszając zespoły uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, liczące od 2 do 6 osób grających:

  • wyłącznie na instrumentach smyczkowych,
  • na instrumentach smyczkowych z udziałem fortepianu.

W programie prezentacji konkursowej prosimy uwzględnić kilka skontrastowanych utworów bądź formę cykliczną (całość lub część),

  • prezentacja musi zawierać obowiązkowo co najmniej jeden utwór polskiego kompozytora,
  • przewidziana jest nagroda specjalna za wykonanie utworu Grażyny Bacewicz.

Czas trwania prezentacji programu:

  • zespoły szkół muzycznych I st. od 5 do 10 minut,
  • zespoły szkół muzycznych II st. od 10 do 20 minut.

Termin zgłoszeń - 15 marca 2018

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia zespołów

Jury konkursu

Harmonogram konkursu

Laureaci konkursu


Foto - ZSM Łódź