14 kwietnia 2018

XVI Ogólnopolski Konkurs Smyczkowych Zespołów Kameralnych
im. Grażyny Bacewicz

konkurs rekomendowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

_______________________________________________________________________________________________________________


Organizatorem konkursu, przy wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jest Zespół Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

Zachęcamy pedagogów i uczniów do udziału w konkursie, zapraszając zespoły uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, liczące od 2 do 6 osób grających:

  • wyłącznie na instrumentach smyczkowych,
  • na instrumentach smyczkowych z udziałem fortepianu.

W programie prezentacji konkursowej prosimy uwzględnić kilka skontrastowanych utworów bądź formę cykliczną (całość lub część),

  • prezentacja musi zawierać obowiązkowo co najmniej jeden utwór polskiego kompozytora,
  • przewidziana jest nagroda specjalna za wykonanie utworu Grażyny Bacewicz.

Czas trwania prezentacji programu:

  • zespoły szkół muzycznych I st. od 5 do 10 minut,
  • zespoły szkół muzycznych II st. od 10 do 20 minut.


Regulamin konkursu - do pobrania

Karta zgłoszenia zespołów - do pobrania

Jury konkursu - plik w przygotowaniu