19 maja 2018

XX Przegląd Uczniów Klas Perkusji Szkół Muzycznych I stopnia
im. Włodzimierza Skowery

________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi, we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyków Polskich "Pro Arte". Przegląd odbędzie się w siedzibie szkoły, przy ul. Rojnej 20.


Program Przeglądu

Regulamin Przeglądu

Karta zgłoszenia wersja edytowalna

Karta zgłoszenia pdf

Skład Jury


Uczestników Przeglądu prosimy o wsparcie finansowe organizacji konkursu, przekazanie darowizny 80,00 zł
(od uczestnika) na konto
Rady Rodziców przy ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi

PKO BP 71 1020 3352 0000 1102 0009 9929

z dopiskiem "Przegląd perkusyjny",
w terminie do 30 kwietnia br.