Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - to ośmioletnia szkoła muzyczna oparta na bazie kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W klasie pierwszej rozpoczynamy naukę gry, m.in. na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, akordeonie, flecie, trąbce, klarnecie
czy perkusji. Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 30 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia to: rytmika
i kształcenie słuchu - 3 godz. lekcyjne.
Zajęcia ogólnokształcące rozpoczynają się o godz. 8.00. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 8.00- 17.00. W szkole działa stołówka i bufet.


Ważne terminy:

7 lutego 2019, godz. 16.00 - Dzień Otwarty Szkoły

Zapraszamy kandydatów i ich Rodziców na spotkanie z uczniami i dyrekcją szkoły

28 lutego 2019 - ostateczny termin składania wniosków rekrutacyjnych

9, 16 marca 2019 godz. 9.00 oraz 14 marca 2019 godz. 15.30 - zajęcia przygotowawcze

18/19 marca 2019 - badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego


Do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie do OSM I st.
 2. Warunki rekrutacji
 3. Kryteria badania predyspozycji do kształcenia muzycznego dla kandydatów do klasy pierwszej
 4. Podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Informacje dodatkowe:

 1. Do klasy pierwszej OSM I stopnia przyjmowane są dzieci po ukończeniu 7 roku życia (w wyjątkowych wypadkach przyjmowane są dzieci 6-letnie, jeśli posiadają zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości szkolnej).
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek wraz ze świadectwem zdrowia.
 3. Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie powinno posiadać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole muzycznej.
 4. Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia przygotowawcze.
 5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki upubliczniane są na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie szkoły w terminie do 7 dni po badaniu predyspozycji.
 6. Planowany termin opublikowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej - do 10 kwietnia 2019.


Aktualizacja treści 24.01.2019