Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia


Szkoła Muzyczna I stopnia - to szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naukę podejmują uczniowie w dwóch grupach wiekowych:

w cyklu sześcioletnim - po ukończeniu 6 roku życia

ucząc się gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, harfie, akordeonie, flecie, trąbce, klarnecie
czy perkusji. Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 30 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia to: rytmika
i kształcenie słuchu - 3 godz. lekcyjne.

w cyklu czteroletnim - po ukończeniu 8 roku życia, nie więcej niż 16 lat

ucząc się gry na wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, trąbce, klarnecie, saksofonie, waltorni, puzonie, oboju, fagocie czy perkusji.

Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 45 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia w pierwszej klasie
to kształcenie słuchu - 2 godz. lekcyjne.


Zajęcia rozpoczynają się od godz. 15.00/16.00. W szkole działa stołówka i bufet.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie do SM I st.
 2. Warunki rekrutacji
 3. Kryteria badania predyspozycji do kształcenia muzycznego dla kandydatów do klasy pierwszej
 4. Podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek wraz ze świadectwem zdrowia.
 2. Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie powinno posiadać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole muzycznej.
 3. Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia przygotowawcze.
 4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki upubliczniane są na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie szkoły w terminie do 7 dni po badaniu predyspozycji.
 5. Planowany termin opublikowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej - do 20 lipca 2018.


Ważne terminy:

10 maja 2019 - termin składania wniosków rekrutacyjnych

23, 25, 30 maja 2019 - zajęcia przygotowawcze cykl 6-letni

11, 18, 25 maja 2019 - zajęcia przygotowawcze cykl 4-letni

1 czerwca 2019 - badanie predyspozycji do kształcenia
w SM I st.Aktualizacja treści 07.02.2019