Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia


Specjalności instrumentalne

sześcioletni cykl kształcenia, dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli SM I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające SM I stopnia.
Nauka gry w specjalizacjach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, perkusja, klarnet, flet, saksofon, obój, fagot, trąbka, róg, puzon oraz specjalności jazzowe - fortepian, perkusja, saksofon, klarnet, trąbka, gitara, gitara basowa, kontrabas.

Specjalności wokalne - śpiew klasyczny, śpiew jazzowy

czteroletni cykl kształcenia dla kandydatów od 10 do 23 lat (rekomendowane ukończone 16 roku życia),z przygotowaniem muzycznym w zakresie SM I stopnia lub bez przygotowania muzycznego.

21 maja o godz. 17.00 w sali 121 odbędą się konsultacje ze śpiewu jazzowego.

Uczestnicy konsultacji proszeni są o przygotowanie:

- jednego standardu jazzowego lub utworu w pulsacji swingowej

- jednego utworu w języku polskim

- nuty z prymą i funkcjami harmonicznymi ewentualnie podkład dobrej jakości w formacie mp3.

Obowiązkowe zapisy w sekretariacie do poniedziałku 20 maja 2019 r.


Dodatkowe informacje dla kandydatów na jazz - strona jazzu http://www.tubis.civ.pl/rojna/

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły:
  • wniosek
  • zaświadczenie lekarskie
  • zdjęcie o rozmiarach 3,5 x 4,5.
 2. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w szkole muzyczne.
  Zaświadczenie wystawia:
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - instrumenty strunowe, klawiszowe, akordeon, perkusja;
  • lekarz pulmunologii - instrumenty dęte;
  • lekarz audiologii i foniatrii - specjalności wokalne.
 3. Na egzamin wstępny - praktyczny kandydaci zgłaszają się z czytelnie napisanym programem egzaminacyjnym.
 4. Kandydat może przystąpić do egzaminu z akompaniatorem lub może skorzystać z pomocy nauczycieli pianistów-akompaniatorów naszej szkoły. W tym celu należy pozostawić w sekretariacie materiały nutowe, w terminie 7 dni przed egzaminem.
 5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki upubliczniane są na tablicy ogłoszeń
  w terminie do 7 dni po zakończeniu egzaminów wstępnych we wszystkich specjalnościach.
 6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły planuje się upublicznić na tablicy ogłoszeń w szkole
  w terminie do 20 lipca 2018 r..

Ważne terminy:

24 maja 2019 - termin składania wniosków rekrutacyjnych - sekretariat szkoły

1 czerwca 2019 - egzamin wstępny do SM II st. - kształcenie słuchu

10-12 czerwca 2019 - egzaminy wstępne z instrumentu lub śpiewuRamowy plan nauczania w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i w sobotnie przedpołudnie, zgodnie z planem zajęć grupowych
i indywidualnych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.


Specjalności instrumentalne:


przedmiot główny - instrument - 2 godziny lekcyjne

fortepian obowiązkowy - 2/3, z wyłączeniem specjalności fortepian

kształcenie słuchu - 2

zasady muzyki z elementami edycji nut - 1

literatura muzyczna - 1Śpiew:


przedmiot główny - śpiew 2 x 2/3

praca z akompaniatorem - 1

fortepian dla wokalistów - 2

dykcja i recytacja - 1

ruch sceniczny - 2

kształcenie słuchu - 2

historia muzyki - 2

czytanie nut głosem - 1Jazzowe specjalności instrumentalne:


przedmiot główny - instrument - 2 godziny lekcyjne

fortepian obowiązkowy jazzowy - 2/3, z wyłączeniem specjalności fortepian jazzowy

kształcenie słuchu - 2

zasady muzyki z elementami edycji nut - 1

harmonia jazzowa z podstawami improwizacji - 1

ćwiczenia rytmiczne - 1


Śpiew jazzowy:


przedmiot główny - śpiew jazzowy 2

emisja głosu - 2/3

praca z akompaniatorem - 1

fortepian dla wokalistów - 1

dykcja z recytacją - 1

ćwiczenia rytmiczne - 2

kształcenie słuchu - 2

historia.jazzu z literaturą - 2

harmonia jazzowa z podstawami improwizacji - 1
combo - zespół jazzowy - 2