Z wielką radością informujemy, że po długotrwałym procesie przetargowym w dniu 7 czerwca 2018 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki podpisał umowę z głównym wykonawcą prac

budowlanych i instalacyjnych, w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół

Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi” współfinansowanego z działania 8.1 Ochrona

Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020 oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik - lider konsorcjum al. Bohaterów Monte

Cassino 40, 42-200 Częstochowa

Galeria Płytek „LUX-DOM” S.C. - członek konsorcjum al. Bohaterów Monte Cassino 40,

42-200 Częstochowa

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOPOL” Sp. z o.o. - członek konsorcjum ul. Starowiejska 5,

42-244 Jaskrów


Wartość kontraktu: 20 491 525,71 zł

Termin realizacji: 07.06.2018 r. – 30.06.2020 r.


Tym samym informujemy, iż z dniem 7 czerwca br. rozpoczęła się dobudowa nowej Sali Koncertowej

ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, na którą wszyscy z niecierpliwością oczekują.

11.06.2018