O inwestycji

Z satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że nasza szkoła 19 września 2016 r. podpisała umowę

na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”, który pozwali nam zaoferować nową jakość kształcenia młodych talentów i umożliwi ich prezentację szerokiej publiczności.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel głównym projektu został zdefiniowany, jako rozwój dziedzictwa kulturowego, poprzez zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej i kultury oraz rozszerzenie oferty artystycznej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę istniejącej siedziby szkoły o:

 • dwie sale koncertowe, zlokalizowane jedna nad drugą w centralnej części szkoły. Mniejsza sala (kameralna) przeznaczona jest dla 156 osób, większa (sala koncertowa) dla 254 osób,
 • część administracyjna szkoły,
 • przebudowę istniejącego budynku w zakresie funkcjonalnym i technicznym,
 • przebudowę i rozbudowę układu dojść i dojazdów wraz z uzyskaniem niezbędnych miejsc parkingowych i poprawieniem warunków bezpieczeństwa użytkowania budynku,
 • wymiana ogrodzenia wraz z realizacją nowych bram (komunikacja piesza i kołowa) i furtki (komunikacja piesza).
 • część budynku przeznaczoną na działalność kulturalną, składająca się z:
  parteru (wejście główne z wiatrołapem, dyżurka, szatnie, sala koncertowa, magazyn instrumentów, sal ćwiczeń i przygotowań, reżyserka i amplitunery, zespół toalet przewidziane dla artystów),
 • pierwszego piętra (garderoby artystów, duża sala ćwiczeń muzycznych oraz pomieszczenia związane ze sterowaniem i nagrywaniem dźwięku),
 • drugiego piętra (sala kameralna, sala prób chóru, zespół toalet i sale ćwiczeń ruchu przewidziane dla artystów dających koncerty w sali małej),

Podstawowym założeniem funkcjonalno–użytkowym dobudowanej części budynku jest prowadzenie statutowej działalności szkoły oraz organizowanie muzycznych imprez masowych z udziałem osób trzecich, obsługiwanych przez dwie sale koncertowe.

W zakresie zdania jest także wyposażenie elektroakustyczne, instrumenty oraz meble.

W skład wyposażenia elektroakustycznego wchodzi:

 • Systemy elektroakustyczne sali Koncertowej i Kameralnej,
 • Projekcja wielkoformatowa - sali Koncertowa i Kameralnej.

Zadaniem systemu projekcji wielkoformatowej będzie zapewnienie możliwości wyświetlenia wyraźnego i czytelnego obrazu na ekranie o obszarze roboczym, dostosowanym do wielkości i przeznaczenia sali. System zapewni wyświetlanie obrazu z przyłączy stołowych (wraz z przekazywaniem dźwięku do systemu nagłośnienia sali).

 • Oświetlenie sceniczne - sali Koncertowa i Kameralnej
 • Mechanika Sceny Sali Koncertowej i Kameralnej – technologia scen.

System oświetleniowy umożliwi realizację wszystkich funkcji programowych, a także komercyjnych widowisk, konferencji i innych wydarzeń odbywających się w Sali. System oświetlenia scenicznego Sali koncertowej zakładać będzie typowe oświetlenie sceniczne sal koncertowych w postaci reflektorów typu PC, fresnel, profilowych.

Sale zostaną wyposażone w urządzenia mechanizacji górnej, w skład których wchodzić będą sztankiety oświetleniowe, niezbędne do zawieszenia oświetlenia scenicznego.